Z wizytą u Rzecznika Praw Obywatelskich

26.01.2010 roku na zaproszenie Sekretariatu Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prof. Szymborskiego z Prezesem Stowarzyszenia „Parasol dla Życia”, Sabiną Szafraniec.

Czy szczepienia dla dzieci są bezpieczne? Większość obowiązkowych szczepionek podawana jest w pierwszym roku życia dziecka. Niektórzy lekarze, jak np. prof. Maria Majewska, kwestionują obojętność tych preparatów dla zdrowia… Taki właśnie był punkt wyjścia grudniowego odcinka audycji pt. „Ostry dyżur Jedynki”, w którym wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia „Parasol dla Życia”, Sabina Szafraniec, Piotr Raczyński i Natalia Świątek. Oprócz nich w programie wystąpili również między innymi dr Paweł Grzesiowski, dr Hanna Czajka, docent Leszek Szenborn, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Wszyscy udowadniali, że szczepienia ratują życie a ich brak może być powodem takich tragedii, jakie stały się udziałem rodziców dzieci zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu.

W trakcie rozmów ustalono wspólny cel, jakim jest dobro i ochrona zdrowia dzieci oraz skuteczna profilaktyka szczepionkowa, co winno przejawiać się w jak najszybszej zmianie kalendarza szczepień w zakresie wprowadzenia szczepień przeciwko pneumokokom jako szczepień obowiązkowych a nie zalecanych, co to ma miejsce w chwili obecnej.

Strony zgodnie zajęły stanowisko, iż wszelkie działania różnych podmiotów, a także ruchów antyszczepionkowych oraz mediów mające na celu dezinformację społeczeństwa o rzekomym braku skuteczności szczepień, są wysoce szkodliwe i przyczyniają się do zwiększenia zachorowań dzieci na choroby, które nie powinny się już pojawiać w społeczeństwie ze względu na istniejącą skuteczną i obowiązkową profilaktykę przeciwko tym chorobom.

Dezinformacja bowiem zaczęła zbierać swoje żniwo wśród społeczeństwa i wszczepialność dzieci zaczęła spadać, o czym alarmują punkty szczepień w całej Polsce. Strony zgodnie uznały to zjawisko za wysoce niebezpieczne i szkodliwe z punktu widzenia perspektywy dalszych lat stanu zdrowia najmłodszych członków społeczeństwa.

Uczestnicy spotkania uznali ponadto za wysoce szkodliwą politykę Ministerstwa Zdrowia, w której rażące jest reprezentowane stanowisko, zgodnie z którym szczepienia przeciwko grypie są mało lub całkowicie nieskuteczne a nawet szkodliwe. Takie bowiem stanowisko przekłada się bowiem na pojmowanie przez społeczeństwo szkodliwości szczepień w ich całokształcie a nie tylko wybiórczej szczepionki przeciwko grypie.

Prezes Stowarzyszenia postulowała, by Rzecznik Praw Obywatelskich wsparł działania mające na celu dokonanie takich zmian legislacyjnych, które umożliwią przeniesienie finansowania szczepień do NFZ zamiast obciążania budżetu Ministerstwa Zdrowia, jak to ma miejsce obecnie. Sabina Szafraniec argumentowała, że jedynie taka zmiana umożliwi rozszerzenie kalendarza szczepień o szczepienia przeciwko pneumokokom w pełnej dawce dla całej populacji.

Pochodną przedmiotowego spotkania jest oficjalny list wystosowany do Rzecznika Praw Obywatelskich przez Stowarzyszenie z prośbą o wsparcie przedmiotowej sprawy. Stowarzyszenie wyraża nadzieję, iż znajdzie w Rzeczniku Praw Obywatelskich Wielkiego Orędownika tej jakże słusznej sprawy.