Udział Stowarzyszenia w seminarium „Szczepienia ochronne – inwestycja w przyszłość”

19 lutego br. przedstawiciele Stowarzyszenia „Parasol dla Życia”wzięli udział w międzynarodowym seminarium „SZCZEPIENIA OCHRONNE – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” zorganizowanym przez Pediatryczną Grupę Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Zakład Profilaktyki Zakażeń w Narodowym Instytucie Leków oraz Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa.

W seminarium wzięli udział światowi eksperci: Prof. David E. Bloom z Uniwersytetu Harvarda – specjalista w dziedzinie ekonomii i demografii oraz Prof. Ralf R. Reinert z Uniwersytetu w Aachen, współtwórca Narodowego Centrum Referencyjnego Paciorkowców w Niemczech a także konsultanci krajowi, politycy i decydenci, w tym przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, członkowie Sejmowej Komisji Zdrowia oraz lekarze specjaliści.

Celem seminarium było przede wszystkim:

  • wskazanie na konieczność zmiany sposobu myślenia decydentów o wydatkach na szczepienia ochronne – jako o inwestycji ekonomicznie opłacalnej a tylko kosztownym, niechętnie ponoszonym obowiązkowym wydatku,
  • postulowanie niezbędnych, zgodnych ze standardami europejskimi i zaleceniami WHO zmian w polskim kalendarzu szczepień obowiązkowych, oraz zainicjowanie tych zmian.
  • pozyskanie szerokiej akceptacji dla koniecznych zmian uwarunkowań prawnych i finansowych programu szczepień ochronnych w Polsce.

Dyskusja wszystkich stron udowodniła konieczność współdziałania przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych i instytucji rządowych w ramach grupy roboczej do opracowania projektu zmian legislacyjnych. Utworzenie tej grupy zapowiedzieli reprezentanci Pediatrycznej Grupy Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych już w marcu tego roku. Stowarzyszenie „Parasol dla Życia” również otrzymało zaproszenie do uczestniczenia w pracach grupy roboczej.