Światowy Dzień Chorego 2009

10 i 11 lutego w Warszawie przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w konferencji zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Chorego ustanowionego przez Papieża Jana Pawła II. Kości i uczestników konferencji przywitał Ks. Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. O polityce lekowej Ministerstwa Zdrowia, w tym zasadach wpisywania na listę leków refundowanych opowiadał minister Marek Twardowski. Cele działania Agencji Oceny Technologii Medycznych przybliżył jej dyrektor, Wojciech Matusewicz. W drugiej części konferencji odbyła się debata merytoryczna z udziałem pani minister Ewy Kopacz i pana prezesa Jacka Paszkiewicza z NFZ.