Program zdrowotny – ważne informacje

Szanowni Państwo,

Jako Stowarzyszenie działające na rzecz dzieci poszkodowanych w wyniku inwazyjnych chorób bakteryjnych zachęcamy osoby odpowiedzialne za politykę zdrowotną na różnych szczeblach jednostek samorządowych do podejmowania działań zmierzających do ochrony dzieci przed infekcjami pneumokokowymi. Powinny one obejmować zarówno edukację, która przyczyni się do wzrostuświadomości społecznej na temat zagrożeń jakie niosą ze sobą zachorowania na choroby wywołane przez bakterie pneumokokowe jak i profilaktykę szczepionkową, dzięki której wielu dzieciom można uratować zdrowie, a nawet życie.

Chcielibyśmy ułatwić Państwu przygotowanie projektu programu zdrowotnego dlatego korzystając z różnych źródeł zebraliśmy dla Państwa szereg pomocnych informacji.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi, i mamy nadzieję, że ułatwią one Państwu przeprowadzenie programu profilaktyki pneumokokowej w Państwa regionie.

1. Zasady projektowania programów z zakresu zdrowia publicznego 

2. Samorządowy program zdrowotny – zasady przygotowania i proces oceny w Agencji Oceny Technologii Medycznych

3. Schemat Programu Zdrowotnego oraz sposób korzystania ze schematu

4. Aspekty Prawne Agencji Oceny Technologii Medycznych

5. Finansowanie programów samorządowych ze środków publicznych

6. Bank danych lokalnych GUS – sprawdzenie liczby urodzeń w danym roczniku w wybranej jednostce samorządu lokalnego

7. Samorządowe programy zdrowotne – najczęściej zadawane pytania