Rok 2018

Rok 2018 był szóstym rokiem, w którym realizowano Konferencje JST, które odbyły się w następujących lokalizacjach i datach:

  • 06.2018r – Ostrołęka
  • 06.2018r – Lubin
  • 06.2018r – Gdańsk
  • 06.2018r – Olsztyn
  • 06.2018r – Częstochowa
  • 10.2018r – Police
  • 10.2018r – Nowy Sącz
  • 10.2018r – Ostrowiec świętokrzyski

Tematyka tegorocznych Konferencji stanowiła jak w latach poprzednich o roli szczepień ochronnych, jako jedynej skutecznej profilaktyce zdrowotnej. Blok informacyjny zawierał wykład klinicysty – – eksperta w dziedzinie szczepień z ośrodka klinicznego lub szpitala z oddziałem zakaźnym, neuroinfekcji itp., posiadającym doświadczenie w leczeniu danej jednostki chorobowej – pokazujący mechanizm i skutki infekcji m. in.: pneumokokowej i meningokokowej, zasadność szczepienia przeciwko grypie, itp. Prowadzone były także prezentacje z zakresu programów zdrowotnych zawierające informacje jak pisać prawidłowo programy zdrowotne, składane do AOTMiT.

Z uwagi na niepokojące zjawisko zwiększającego się odsetka osób, które podejmują decyzję o nie szczepieniu swoich dzieci, środowiska medyczne jak również przedstawiciele Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych zwracały uwagę na konieczność zdecydowanego przeciwdziałania szkodliwym dla społeczeństwa ruchom anty szczepionkowym. Podnoszono także na konieczność prowadzenia szerokiej edukacji w społeczeństwie w zakresie szczepień oraz kształtowania świadomego wyboru dla profilaktyki szczepionkowej, jako jedynej skutecznej formy ochrony przed wybranymi chorobami zakaźnymi.

Również w tym roku w trakcie każdej Konferencji występowali zawsze przedstawiciele lokalnego samorządu terytorialnego, przedstawiając aktualnie działające programy zdrowotne, plany oraz efekty tych działań.

W ramach tegorocznego panelu dyskusyjnego, starano się przybliżyć słuchaczom tezę zawartą w zdaniu „pneumokoki to problem nie tylko dzieci”. Dlatego szerzej poruszano tematykę szczepień przeciwko pneumokokom dla dorosłych i osób powyżej 65 roku życia, albowiem wiele samorządów już wprowadza na swoim terenie szczepienia dla dorosłych lub też planuje to uczynić w nadchodzącym czasie budżetowym.

Nadto w mijającym roku przybliżano słuchaczom problematykę związku pomiędzy infekcjami grypowymi a pneumokokami i konieczność szczepień przeciwko grypie w świetle niepokojących danych o ilości osób chorujących na grypę i powikłań na tę okoliczność zaistniałych ze zgonem włącznie, ponieważ niezmienne pozostaje twierdzenie, iż „grypa toruje drogę pneumokokom”.

Każdorazowo informacja zapowiadająca Konferencję, ogłaszana była wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego wszystkich szczebli danego województwa, wśród przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych, wśród ekspertów medycznych związanych z danym regionem, wśród przedstawicieli medycznych związanych z profilaktyką szczepionkową w danym regionie, oraz wśród mediów działających na terenie gdzie odbywa się Konferencja.