Rok 2017

Patronat GIS na rok 2017

Rok 2017 był piątym rokiem w którym realizowano Konferencje JST, które odbyły się w następujących lokalizacjach i datach:

 • 06.2017r – Kraśnik
 • 09.2017r – Olsztyn
 • 06.10.2017r – Katowice
 • 10.2017r – Elbląg
 • 10.2017r – Kielce
 • 10.2017r – Łódź
 • 11.2017r – Nowy Sącz
 • 11.2017r – Kraków
 • 11.2017r – Gdańsk
 • 11.2017r – Ostrów Wielkopolski
 • 11.2017r – Wrocław
 • 11.2017r – Lublin
 • 11.2017r – Pisz
 • 11.2017r – Jelenia Góra

W tym roku podobnie jak w latach 2014 – 2016r, Konferencje odbyły się pod Honorowym Patronatem GIS.

Jak każdego roku, również w bieżącym Cyklu w trakcie każdej Konferencji miało miejsce wystąpienie lekarza klinicysty – eksperta w dziedzinie szczepień z ośrodka klinicznego lub szpitala z oddziałem zakaźnym, neuroinfekcji itp., posiadającym doświadczenie w leczeniu danej jednostki chorobowej – opisującego wybraną jednostkę chorobową u pacjenta w różnym przedziale wiekowym (pneumokoki, meningokoki, grypa, HPV, inne), ze szczególnym wskazaniem na skuteczność zapobiegania tym jednostkom chorobowym poprzez szczepienia.

Stałym elementem Konferencji był blok informacyjny w którym przedstawiano uczestnikom przykłady dobrych programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki szczepionkowej z uwzględnieniem pozytywnych rekomendacji AOTMiT.

Środowiska medyczne jak również przedstawiciele Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych zwracały uwagę na konieczność przeciwdziałania szkodliwości dla społeczeństwa ruchów anty szczepionkowych a także na konieczność prowadzenia szerokiej edukacji w zakresie szczepień oraz kształtowania świadomego wyboru dla profilaktyki szczepionkowej, jako jedynej skutecznej formy ochrony przed wybranymi chorobami zakaźnymi.

Jak co roku, w trakcie każdej Konferencji występowali zawsze przedstawiciele lokalnego samorządu terytorialnego, przedstawiając aktualnie działające programy zdrowotne, plany oraz efekty tych działań.

Tegoroczny panel dyskusyjny poszerzony był o aktualne informacje dotyczące sytuacji ustawodawczej związanej ze szczepieniami w szczególności szczepieniami przeciwko pneumokokom w Polsce, co miało szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę dokonane w 2016r zmiany ustawodawcze w zakresie PSO. Omawiano kwestie dotyczące dzieci urodzonych przed 01.01.2017r, które z uwagi na formę uregulowania ustawodawczego, nie zostały objęte profilaktyką szczepień przeciwko pneumokokom w formie nieodpłatnej w ramach PSO. Tu samorządy podnosiły, iż dla tej grupy dzieci tj. urodzonych przed 01.01.2017r wsparciem absolutnie niezbędnym pozostają samorządy z ich inicjatywami programów zdrowotnych, które realizują w zakresie profilaktyki szczepień przeciwko pneumokokom do momentu póki nie wyczerpią się ze względu na wiek dzieci, terminy przewidziane kalendarzem szczepień dla realizacji szczepień przeciwko pneumokokom dla tej właśnie grupy dzieci.

Każdorazowo informacja zapowiadająca Konferencję, ogłaszana była wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego wszystkich szczebli danego województwa, wśród przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych, wśród ekspertów medycznych związanych z danym regionem, wśród przedstawicieli medycznych związanych z profilaktyką szczepionkową w danym regionie, oraz wśród mediów działających na terenie gdzie odbywa się Konferencja.