Rok 2016

patronat GIS dla JST na rok 2016

Rok 2016 był czwartym rokiem w którym realizowano Konferencje JST, które odbyły się w następujących lokalizacjach i datach:

 • 11.04.2016r – Kielce
 • 12.04.2016r – Białystok
 • 27.04.2016r – Rzeszów
 • 23.05.2016r – Opole
 • 13.06.2016r – Katowice
 • 20.06.2016r – Gorzów Wielkopolski
 • 21.06.2016r – Olsztyn
 • 22.06.2016r – Kołobrzeg
 • 23.06.2016r – Wodzisław Śląski
 • 20.10.2016r – Bydgoszcz
 • 10.11.2016r – Biała Podlaska
 • 15.11.2016r – Brzesko
 • 16.11.2016r – Olecko

W tym roku podobnie jak w latach 2014 – 2015r, Konferencje odbyły się pod Honorowym Patronatem GIS.

Podobnie jak w zeszłym 2015 roku, w trakcie każdej konferencji miało miejsce wystąpienie lekarza klinicysty – eksperta w dziedzinie szczepień z ośrodka klinicznego lub szpitala z oddziałem zakaźnym, neuroinfekcji itp., posiadającym doświadczenie w leczeniu danej jednostki chorobowej – opisującego wybraną jednostkę chorobową u pacjenta w różnym przedziale wiekowym (pneumokoki, meningokoki, grypa, HPV, inne), ze szczególnym wskazaniem na skuteczność zapobiegania tym jednostkom chorobowym poprzez szczepienia.

W dalszej części przedstawiano uczestnikom przykłady dobrych programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki szczepionkowej z uwzględnieniem pozytywnych rekomendacji AOTM.

Dodatkowo podnoszono temat działalności ruchów anty szczepionkowych i konieczności przeciwstawiania się tym ruchom poprzez edukację w zakresie szczepień oraz kształtowanie świadomego wyboru dla profilaktyki szczepionkowej, jako jedynej skutecznej formy ochrony przed wybranymi chorobami zakaźnymi.

W trakcie każdej konferencji występowali zawsze przedstawiciele lokalnego samorządu terytorialnego, przedstawiając aktualnie działające programy zdrowotne, plany oraz efekty tych działań.

Każdorazowo informacja zapowiadająca Konferencję, ogłaszana była wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego wszystkich szczebli danego województwa, wśród przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych, wśród ekspertów medycznych związanych z danym regionem, wśród przedstawicieli medycznych związanych z profilaktyką szczepionkową w danym regionie, oraz wśród mediów działających na terenie gdzie odbywa się Konferencja.

Silną stroną każdego spotkania były debaty i mobilizacja lokalnych środowisk do skupienia, uwagi, refleksji i podjęcia działań w kierunku poprawy zdrowia lokalnej społeczności, szczególnie w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych. W większości lokalizacji relacje z Konferencji były odnotowane przez lokalne media.