Podziękowanie za współpracę

Podziękowanie za współpracę w latach 2013 – 2018

W imieniu Stowarzyszenia Parasol Dla Życia, jako jego Prezes, w związku z zakończeniem współpracy z Cyklem Konferencji JST, pragnę z całego serca podziękować wszystkim, z którymi Stowarzyszenie miało niewątpliwą przyjemność współpracować, przy wspólnym tworzeniu począwszy od 2013r Cyklu Konferencji dla JST na temat profilaktyki zdrowotnej w tym w szczególności szczepień.

Za Stowarzyszeniem długa droga, uwieńczona wieloma sukcesami, ale i ciężką pracą. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy przyczyniali się do tej współpracy i w efekcie sukcesów w postaci kolejnych samorządów, które nierzadko pod wpływem wiedzy przekazywanej w trakcie organizowanych Konferencji, decydowali się wprowadzać na swoim terenie programy profilaktyki szczepień.

Dziękuję przede wszystkim Panu Tomaszowi Pryclowi z Firmy MAA, który zawsze był nieocenioną opoką i wsparciem dla Stowarzyszenia. Zawsze na posterunku, zawsze gotów do współpracy, prowadzący z samorządami rozmowy o dobrodziejstwie planowanych konferencji, organizator Konferencji od podstaw i w każdym szczególe, nie byłoby tych Konferencji bez Pana Tomasza. Jeśli szukać ojca sukcesu tych Konferencji, to niewątpliwie jest nim Pan Tomasz Prycel, który na zawsze wpisał się w historię tego przedsięwzięcia tworząc ją przez lata.

Dziękuję Firmie Compass PR a szczególnie Pani Agnieszce Pawlikowskiej – zawsze pogodna, opanowana, merytoryczna, służąca wsparciem i pomocą. Bez Pani Agnieszki, byłoby ciężko zapanować nad wieloma tematami w szczególności nad materiałami prasowymi.

Podziękowania dla Pani Anny Duszy Ciechanowskiej, która z niezłomną cierpliwością, przez wiele lat, jako samorządowiec z Kielc, dawała przykład innym samorządom w Polsce, jak skutecznie i z sukcesem wdrożyć program zdrowotny szczepień na swoim terenie, utrzymać go i sukcesywnie powiększać.

Wspaniali Prelegenci – fachowcy i specjaliści w swych dziedzinach: neonatolodzy, wirusolodzy, pediatrzy, zakaźnicy, interniści, neurolodzy. Dzięki Ich wiedzy, te Konferencje posiadały niepowtarzalny walor naukowy, ale i praktyczny, albowiem w ślad za wiedzą medyczną szły przykłady z życia wzięte, których świadectwo dawały organizacje pacjenckie, w tym Stowarzyszenie. Stowarzyszenie serdecznie dziękuje wszystkim Prelegentom, z którymi miało zaszczyt współpracować i współtworzyć tak wspaniałe dzieło.

Podziękowania dla Fundacji, „Aby Żyć”, za lata współpracy i szerzenia profilaktyki głównie przeciwko meningokokom, ale i chorobom odkleszczowym. Szczególne podziękowania dla „Koalicji Dla Wcześniaka” za szerzenie wiedzy nt. wcześniaków w tym m. in.: profilaktyki szczepień wcześniaków.

Podziękowania dla GIS za wieloletni patronat nad Konferencjami oraz podziękowania za współpracę z wszystkimi stacjami PSSE.

Wielkie podziękowania dla wszystkich Włodarzy samorządowych, którzy godząc się na udzielenie gościny Konferencjom JST, jednocześnie udzielali Konferencjom swych patronatów, co nie tylko podnosiło prestiż Konferencji, ale też stanowiło o randze i ich doniosłości z punktu widzenia przekazywanej wiedzy.

Podziękowania dla wszystkich Słuchaczy, którzy zechcieli poświęcić swój czas, uczestniczyć w Konferencji a na końcu wdrożyć w życie na swoim terenie program profilaktyki szczepień.

Podziękowania dla Firmy Pfizer, która wspierała Konferencje grantem, dzięki czemu możliwe było realizowanie tak wspaniałego przedsięwzięcia.

Jako Prezes Stowarzyszenia, czuję się zaszczycona, że było mi dane uczestniczyć w tak wspaniałym dziele. To niezapomniane chwile, zwłaszcza, gdy, zdajemy sobie sprawę, że wszystkie te działania miały jeden cel, ocalić ludzkie życie przed śmiertelnymi wirusami lub bakteriami, poprzez szerzenie profilaktyki sczepień. Dlatego warto było być częścią tego projektu.

Wyrażam nadzieję, iż ziarno zasiane przez Stowarzyszenie, które organizowało i brało udział w Konferencjach JST przez tyle lat, będzie jeszcze długo dawało obfite plony w postaci dzieci i dorosłych, którzy w wyniku zaszczepienia, uniknęli czy to utraty życia, czy też powikłań po ciężkiej infekcji. To najpiękniejsza scheda po działaniach Stowarzyszenia.

Jednocześnie przepraszam, jeśli kogoś nie wymieniłam w podziękowaniach, nie sposób jednak wymienić wszystkich, albowiem ogrom osób i instytucji, które dokładały swą pracę i wysiłek we współtworzenie Konferencji jest znaczący liczebnie i bardzo zróżnicowany z uwagi na różnorodność poszczególnych samorządów.

Dlatego dziękuję w imieniu Stowarzyszenia Wszystkim wymienionym i niewymienionym, bez Was, nie było by tylu wspaniałych lat współpracy i tak pięknych owoców. Dziękuję.

Pozdrowienia dla Wszystkich

Sabina Szafraniec

Prezes Zarządu