Konferencje JST

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie wspólnie z Market Access Audit, a także Współpatronami, tj. Koalicją Dla Wcześniaka, oraz Fundacją “Aby Żyć” organizuje Cykl około 12 – 16 Konferencji rocznie, poświęconych „Roli Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych”.jst

Konferencje odbywają się pod Honorowym Patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz we współpracy z samorządem terytorialnym w poszczególnych lokalizacjach, na terenie całej Polski. W każdej lokalizacji Konferencja jest objęta również Patronatem Honorowym danego współgospodarza (Marszałek województwa, Prezydent miasta, Burmistrz lub Starosta, w zależności od partnera lokalnego).

W trakcie każdej konferencji ma miejsce wystąpienie lekarza klinicysty – eksperta w dziedzinie szczepień z ośrodka klinicznego lub szpitala z oddziałem zakaźnym, neuroinfekcji itp., posiadającym doświadczenie w leczeniu danej jednostki chorobowej – opisującego wybraną jednostkę chorobową u pacjenta w różnym przedziale wiekowym (m. in. pneumokoki, meningokoki, grypa, HPV), ze szczególnym wskazaniem na skuteczność zapobiegania tym jednostkom chorobowym poprzez szczepienia. Ponadto przedstawia się uczestnikom przykłady dobrych programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki szczepionkowej z uwzględnieniem pozytywnych rekomendacji AOTM. Dodatkowo podnoszone są tematy działalności ruchów antyszczepionkowych i konieczność przeciwstawiania się tym ruchom poprzez edukację w zakresie szczepień oraz kształtowanie świadomego wyboru dla profilaktyki szczepionkowej, jako jedynej skutecznej formy ochrony przed wybranymi chorobami zakaźnymi. W trakcie każdej Konferencji występują zawsze przedstawiciele lokalnego samorządu terytorialnego, przedstawiając aktualnie działające programy zdrowotne, plany oraz efekty tych działań.

Informacje zapowiadające Konferencję, ogłaszane są wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego wszystkich szczebli danego województwa, wśród przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych, wśród ekspertów medycznych związanych z danym regionem, wśród przedstawicieli medycznych związanych z profilaktyką szczepionkową w danym regionie oraz wśród mediów działających na terenie gdzie odbywa się Konferencja.

Konferencje JST odnoszą coraz większy sukces. Coraz więcej samorządów pochyla głowę w szczególności nad tematyką szczepień przeciwko pneumokokom. Zachęcamy przedstawicieli samorządów do lektury tych działań i rozważenia możliwości zrealizowania Konferencji na Waszym terenie. Warto.

Konferencje JST są inicjatywą organizowaną przy wsparciu finansowanym w ramach grantu edukacyjnego udzielonego przez Firmę Pfizer Polska sp. z o.o.