Programy samorządowe

Szanowni Państwo

Polska jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, które powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom jeszcze nie wprowadziły. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w miarę możliwości finansowych zapewnili jak największej grupie dzieci ochronę przed pneumokokami – bez względu na ich pochodzenie, zamożność i region zamieszkania. Zachęcam i mocno rekomenduję władzom lokalnym, aby zaangażowały się w programy profilaktyczne. Warto wziąć sprawy we własne ręce i przeznaczyć jak największe środki na uodpornienie dzieci przeciwko pneumokokom!

W Polsce jest wiele samorządów, które myślą o zdrowiu swoich mieszkańców- już znalazły środki i przeznaczyły je na tak słuszny cel. Im więcej jednostek samorządu terytorialnego włączy się w edukację oraz czynną profilaktykę w ramach programów zdrowotnych, tym lepsze efekty zdrowotne uzyskamy w niedalekiej przyszłości. Uważam, że miasta, w których realizowane są pneumokokowe programy zdrowotne powinny być wzorem do naśladowania! Korzyści są nieocenione! Potwierdzają to liczne obserwacje oraz opublikowane badania, w których szczepienie małych dzieci pozytywnie przekłada się na dorosłych. Wspaniałym przykładem są Kielce, gdzie już siódmy rok realizowany jest program szczepień, a na podstawie dokładnie przeanalizowanej dokumentacji medycznej okazało się, że w  grupie dzieci do 2 r.ż. liczba hospitalizacji z powodu zapaleń płuc obniżyła się o 60%! Poza tym, obserwujemy 85% spadek zachorowań na zapalenia ucha środkowego w tej grupie dzieci. Skuteczność akcji profilaktycznej w Kielcach zachęciła inne samorządy do realizacji programów. W 2012 roku po raz pierwszy program profilaktyczny został wprowadzony w Warszawie!

W ostatecznym rozrachunku to właśnie prewencja – z ekonomicznego punktu widzenia – opłacalna jest najbardziej. Według odwiecznie znanej prawdy lepiej zapobiegać chorobom niż ponosić koszty leczenia i opieki nad chorymi dziećmi. Profilaktyka zdrowotna zawsze  jest najbardziej opłacalną inwestycją i miejmy nadzieję, że stanie się normą w naszym kraju.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z zakładką Samorządów”. Znajdą tu Państwo informacje o realizowanych programach, wypowiedzi ekspertów, publikacje prasowe dotyczące zagrożenia ze strony pneumokoków oraz inne cenne informacje mogące ułatwić bądź usprawnić działania związane z uruchomieniem programu. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do ich zadania poprzez formularz. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa wątpliwości.

podpis

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla obszaru mazowieckiego,
członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy MZ.
Inicjatorka pięcioletniego programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci mieszkających w Warszawie.