Problemy chorób pneumokokowych w Małopolsce – konferencja prasowa

19 marca br. przedstawicielka Stowarzyszenia „Parasol dla Życia” Sabina Szafraniec uczestniczyła w konferencji poświęconej problemowi chorób pneumokokowych i ich profilaktyki w województwie małopolskim.

W konferencji wzięli udział:

  • Dr Ryszard Konior – ordynator Oddziału Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie
  • Mgr Adam Kosek – kierownik Działu Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
  • Dr Hanna Czajka – Kierownik Wojewódzkiej Poradni Szczepień dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. ¦w. Ludwika w Krakowie
  • Andrzej Kuczara – Prezes Fundacji „Aby Żyć”
  • oraz Sabina Szafraniec – założycielka Stowarzyszenia „Parasol dla Życia”

W swoim wystąpieniu Sabina Szafraniec opowiedziała o powodach, dla których powołała do życia Stowarzyszenie, nakreśliła główne cele i kierunki działania organizacji, zwróciła uwagę na konieczność zmian w polskim kalendarzu szczepień obowiązkowych, tak, aby o zdrowiu i życiu dzieci nie decydowało ani miejsce zamieszkania (Gmina Kraków finansuje szczepienia przeciw pneumokokom i meningokokom dla dzieci ze żłobków) ani zasobność portfela rodziców.

– Jestem mamą dziecka, które przeszło piekło. Cierpiało, a my, rodzice, wraz z nim – powiedziała Sabina Szafraniec. – Chciałabym oszczędzić tego cierpienia innym rodzicom i innym dzieciom. – Będziemy pomagać wszystkim rodzicom, których dzieci przeżyły zakażenia inwazyjnymi chorobami bakteryjnymi. Będziemy też ze wszystkich sił popierać starania o zmianę kalendarza szczepień. Po to, żeby tragedie, które dotknęły nas i nasze dzieci w przyszłości nie miały już miejsca.