Perspektywy i szanse szczepień ochronnych w Polsce w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży

6 stycznia 2009 roku w Warszawie, w siedzibie Senatu RP odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod tytułem „Perspektywy i szanse szczepień ochronnych w Polsce w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży”.

Konferencję otworzył Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP, Władysław Sidorowicz. Aktualną sytuację formalno-prawną w zakresie szczepień dzieci i młodzieży w Polsce w świetle nowej ustawy o chorobach zakaźnych omówił Główny Inspektor Sanitarny, Andrzej Wojtyła. Następnie o priorytetach WHO w zakresie szczepień mówiła Prof. Ewa Bernatowska z Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (PTW). Podkreśliła, że szczepienia przeciwko pneumokokom są rekomendowane także przez polskich specjalistów. Przekonywała, że mają bardzo wysoką skuteczność i wpływają na zmniejszenie zachorowalności na inne choroby infekcyjne.

Doktor Dominik Golicki z Zakładu Farmakoekonomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykazał z kolei wysoką efektywność kliniczną i ekonomiczną stosowania szczepionki przeciwko pneumokokom PCV-7, która pozwala uniknąć wielu poważnych schorzeń. Wiceminister zdrowia Marek Twardowski zapowiedział, że Ministerstwo Zdrowia chciałoby jak najszybciej wprowadzić powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom. Dodał jednak, że w ciągu najbliższych kilku lat jego finansowanie z budżetu nie będzie możliwe ze względu na wysoki koszt.

Jednym z gości konferencji była Sabina Szafraniec, która zaprezentowała przypadki Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej u dzieci. .

Posłowie Beata Małecka-Libera z Komisji Zdrowia Sejmu RP i Aleksander Sopliński z Komisji Zdrowia Publicznego Sejmu RP, a także Senator Michał Okła z Komisji Zdrowia Senatu RP podkreślili konieczność dalszych prac nad rozszerzeniem Kalendarza Szczepień Ochronnych w Polsce i zadeklarowali gotowość podjęcia przez Komisję Zdrowia Sejmu i Komisję Zdrowia Senatu inicjatywy w formie dezyderatu w sprawie pokrycia kosztów wprowadzenia powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom ze środków rezerwy budżetowej.