Lokalne programy szczepionkowej profilaktyki pneumokokowej

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczać część swoich dochodów na różnego rodzaju programy profilaktyczne, które mają na celu poprawę i ochronę zdrowia mieszkańców. Dostrzegając zagrożenia jakie niosą za sobą choroby pneumokokowe oraz korzyści wynikające ze stosowania profilaktyki szczepionkowej, władze wielu miast, gmin i powiatów w całej Polsce, finansują z własnych budżetów programy profilaktyki zakażeń pneumokokowych. Programy realizują:

Lista gmin

Opis programów