IV Konferencja Federacji Specjalistycznych Towarzystw Pediatrycznych pod hasłem „Czy Polska Kocha swoje dzieci?”

13 marca 2009 r. prezes Stowarzyszenia „Parasol dla Życia” Sabina Szafraniec uczestniczyła w odbywającej się w hotelu Polonia w Warszawie IV Konferencji Federacji Specjalistycznych Towarzystw Pediatrycznych pod hasłem „Czy Polska kocha swoje dzieci?”

Wzięli w niej udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, krajowi konsultanci w dziedzinach związanych z pediatrią a także reprezentanci Towarzystw zrzeszonych w Federacji. Konferencja była kolejną okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami poszczególnych organizacji pozarządowych.