NOP jak pokonać obawy

NOP – Niepożądany Odczyn Poszczepienny, wszyscy się go boją ale nie każdy wie o nim tyle ile należy.

W Polsce istnieje Rozporządzenie z dnia 21.12.2010r w Sprawie Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych oraz Kryteriów Rozpoznawania (Dz. U. z 2010r nr 254, oz. 1711 z póżn. zm.). Zawsze rozpoznawaniem NOP zajmuje się lekarz i on też zgłasza do odpowiednich instytucji sanitarnych wystąpienie odczynu.

NOP to każde zaburzenie stanu zdrowia jakie występują po szczepieniu. Może ono być wynikiem albo indywidualnej reakcji organizmu człowieka szczepionego na podanie szczepionki, albo złej jakości szczepionki albo – co zdarza się najczęściej – zjawisk niezależnych od szczepienia, a tylko występujących po szczepieniu przypadkowo.

Do najczęstszych objawów NOP należy obrzęk, zaczerwienienia i bolesność w miejscu wkłucia, mijające z reguły do maksymalnie do 24 godzin po wykonaniu szczepienia.

Częstość występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych zależy od rodzaju szczepionki. Przy szczepionkach występujących w Polsce jeden NOP występuje przeciętnie raz na 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) szczepień.

Wszystkie niepożądane objawy jakie rodzice zaobserwują należy zgłaszać lekarzowi. Natomiast lekarz ma obowiązek zgłaszać wszystkie ciężkie przypadki NOP do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej co pozwala monitorować bezpieczeństwo szczepionek i lepiej chronić zdrowie dziecka.

Rodzice boją się szczepić dzieci ze względu na ryzyko powikłań. Należy jednak pamiętać, że ryzyko powikłań występuje po podaniu każdego leku, a statystycznie po podaniu szczepionki ciężki NOP występuje rzadko. Narażanie dziecka na przechorowanie chorób przed którymi chronią szczepionki, może doprowadzić do zdecydowanie cięższych powikłań (vide sepsa) a czasem nawet zgonu. Wprowadzenie bowiem w sposób kontrolowany patogenu w szczepionce do organizmu jest zdecydowanie bezpieczniejsze niż ryzyko trwałego kalectwa lub zgonu dziecka na skutek przechorowania choroby przeciwko której istnieje skuteczna profilaktyka.

Rozporządzenie o NOP