Jak zaszczepić

Decyzję o szczepieniu dziecka w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych podejmuje lekarz rodzinny lub pediatra sprawujący nad dzieckiem opiekę zdrowotną. Jego obowiązkiem jest również przedstawienie rodzicom propozycji szczepień zalecanych.

Decyzję dotyczącą zakresu szczepień zalecanych podejmują rodzice dziecka. Warto jednak zadbać, by rodzice otrzymywali pełną informację na temat szczepień zalecanych obejmującą nie tylko informację o rodzajach szczepień ale też o ryzyku jakie niesie za sobą przechorowanie tych jednostek chorobowych (m. in. sepsa), na które dana szczepionka jest zalecana w przypadku gdy ze szczepienia zrezygnują.

O szczepieniach dla dzieci i dorosłych decyduje Główny Inspektorat Sanitarny, który co rok aktualizuje kalendarz szczepień udostępniając go na stronie www.gis.gov.pl Program Szczepień Ochronnych,  GIS określa też, przeciwko jakim chorobom zakaźnym i kiedy (w jakim wieku) należy szczepić.

Kwalifikację medyczną dotyczącą konkretnego szczepienia zawsze przeprowadza lekarz. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszym kraju, każda osoba poddawana szczepieniu obowiązkowemu lub zalecanemu musi być poddawana kwalifikacyjnemu badaniu lekarskiemu którego wynik jest ważny 24h w ciągu których, można wykonać szczepienie. Celem kwalifikacji jest wykrycie przeciwwskazań i sytuacji wymagającej zachowania   szczególnej ostrożności, które nakazują modyfikację szczepienia czy to poprzez opóźnienie szczepienia czy to poprzez długotrwałą modyfikację schematu szczepienia. Celem rzetelnej kwalifikacji do szczepienia jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia ciężkiego Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego tj. NOP.

Podstawowym kryterium kwalifikującym pacjenta do szczepienia jest zgodność wieku i wskazań klinicznych z aktualnie obowiązującym kalendarzem szczepień.