Czy szczepienia są bezpieczne

Szczepionka jest biologicznym preparatem odpornościowym, który zawiera określony antygen lub antygeny. Wprowadzenie antygenu do organizmu, uodpornia go na zakażenia konkretnym (jednym lub kilkoma) drobnoustrojem chorobotwórczym.

Antygen zawarty w szczepionce może mieć różną formę:

  • żywych drobnoustrojów
  • zabitych drobnoustrojów
  • oczyszczonych fragmentów komórek drobnoustrojów
  • produktów metabolizmu bakterii
  • antygenów rekombinowanych otrzymywanych metodami inżynierii genetycznej.

Dodatkowo w skład szczepionki mogą wchodzić:

  • substancje pomocnicze zapewniające stabilność preparatu
  • środki konserwujące, chroniące szczepionkę przed zanieczyszczeniami drobnoustrojami.
  • śladowe ilości substancji stosowanych w trakcie procesu wytwarzania szczepionki.

Szczepionka wzmacnia system odpornościowy organizmu. Działanie większości z nich polega na zapisaniu w systemie immunologicznym określonego kodu, wywołując pamięć komórkową dla patogenu, przed którym szczepionka ma chronić. Oznacza to, że kiedy szczepionka jest już wprowadzona do organizmu system odpornościowy uczy się rozpoznawać obce mikroorganizmy i następnym razem gdy patogen zaatakuje, zostanie wykryty i zneutralizowany.

Szczepienia ochronne odgrywają decydującą rolę w profilaktyce chorób zakaźnych. Czasami spotykamy się z opinią, że choroby wieku dziecięcego należy przechorować, ale należy do tego poglądu podejść bardzo ostrożnie. Wiele chorób zakaźnych okresu dziecięcego niesie bowiem ze sobą ryzyko ciężkiego przebiegu (m. in. sepsa) a często powikłań do zgonu włącznie.