Grupa na rzecz Programu Szczepień Ochronnych

grupanarzeczStowarzyszenie Parasol Dla Życia powołało Grupę Ekspertów na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce, której celem jest dążenie do zapewnienia dla całej populacji dzieci, równego dostępu do szczepień przeciwko pneumokokom. Grupa powołana została w 2013r. Jej Przewodniczącą jest prof. Teresa Jackowska a Wice Przewodniczącą prof. Ewa Bernatowska, wśród pozostałych członków biorących udział w pracach i spotkaniach Grupy w Warszawie należy wymienić m. in. Jerzego Gryglewicza, prof. Marię Kornacką, a w randze obserwatorów: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, GIS. Patronatów udzieliły: Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne orazFundacja Rozwoju Pediatrii.

Mając na uwadze bieżącą sytuację – szczepienia przeciwko pneumokokom wciąż nie zostały wprowadzone do obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych, jako powszechne dla wszystkich dzieci oraz w związku z nowymi danymi epidemiologicznymi i charakterystykami szczepionek – Grupa Ekspertów opracowała dwie Opinie na temat celowości wprowadzenia i skuteczności szczepień przeciwko pneumokokom (Streptococcus pneumoniae), co miało miejsce w roku 2014 i 2015.

Dokumenty zawierają aktualne informacje i wyniki opublikowanych badań na temat zakażeń pneumokokowych, profilaktyki (szczepionek), analizę ekonomiczną oraz propozycje rozwiązań mające na celu zwiększenie dostępu do szczepionek przeciwko pneumokokom jednocześnie gwarantując ich najwyższą skuteczność terapeutyczną dla całej populacji.

jackowska
prof. Teresa Jackowska
Przewodnicząca Grupy Ekspertów Zarządu
na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce
szafraniec
Sabina Szafraniec
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Parasol Dla Życia