Briefing prasowy oraz Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki z dnia 23.06.2015r

„Priorytety immunoprofilaktyki – sytuacja epidemiologiczna w Polsce i w Europie”

W dniu 23.06.2015r odbył się w Sejmie briefing prasowy, którego celem była prezentacja kluczowych rekomendacji Grupy na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce
w zakresie zapewnienia dostępu do szczepień ochronnych przeciwko Steptococcus pneumoniae dla całej populacji dzieci w wieku od 0 do 2. roku życia.

Po briefingu prasowym odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki poświęcone omówieniu rekomendacji Grupy na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce dotyczących zapewnienia dostępu do szczepień ochronnych przeciwko Steptococcus pneumoniae dla całej populacji dzieci w wieku od
0 do 2 roku życia.

W publicznej dyskusji moderowanej przez Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki – poseł Lidię Gądek udział wzięli:
prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii, dr hab. n. med. Anna Skoczyńska – Kierownik Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN), prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska – Kierownik Kliniki Immunologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Sabina Szafraniec – Prezes Stowarzyszenia Parasol Dla Życia.

Szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom dla całej populacji dzieci w wieku do 2 roku życia powinny stanowić priorytet polityki zdrowotnej państwa. Grupa na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce rekomenduje, na podstawie wyników badań KOROUN w polskiej populacji i danych z Kielc, wprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom u wszystkich dzieci poniżej 2. roku życia.

W przypadku ewentualnej decyzji Ministra Zdrowia o finansowaniu szczepionek przeciwko pneumokokom dla w / w grupy dzieci Grupa rekomenduje, aby wybór szczepionki był podyktowany sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami środowiska naukowego. Tylko takie podejście zapewni dostępność do skutecznej profilaktyki, z korzyścią nie tylko dla grupy szczepionej, ale także dla całej populacji w Polsce (efekt populacyjny).

W oparciu o przewidziane efekty zdrowotne, opłacalność ekonomiczną oraz zapewnienie zasady równości dostępu do świadczeń w Polsce zalecane jest opracowanie przez Ministra Zdrowia rozwiązania mającego na celu wybrania optymalnego modelu realizacji programu powszechnej profilaktyki zakażeń pneumokokowych finansowanego ze środków publicznych.

Inwazyjna choroba pneumokokowa, obok malarii, stanowi największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkości. Z tego względu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nadała szczepieniom przeciwko pneumokokom najwyższy priorytet wśród chorób zakaźnych, którym można zapobiec poprzez szczepienia. W Polsce w latach 2011 – 2013 ogólny wskaźnik śmiertelności (CFR) z powodu zakażeń pneumokokowych, biorąc pod uwagę jedynie przypadki ze znanym zejściem zakażenia, wyniósł 25,4%, co oznacza, że co czwarte zakażenie, potwierdzone laboratoryjnie w KOROUN, zakończyło się zgonem pacjenta[1].

Powyższe dane potwierdzają pilną konieczność zapewnienia dostępu do szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom w całej populacji dzieci w wieku od 0 do 2. roku życia.

[1] Opinia na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce na temat skuteczności szczepień ochronnych przeciwko Steptococcus pneumoniae.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zawartymi w poniższych linkach.

Briefing prasowy

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transKonf.xsp#1ADFB250C11D9EE9C1257E69003E8FDCC

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=54815A590DC85767C1257E52004FBE85#