Aktualności

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie prowadzi aktywności na wielu płaszczyznach społecznych. Działania Stowarzyszenia obejmują swoim zakresem:

Happy kids with their hands up outdoors

  • współpracę z Rodzicami w kwestii odpowiedzi na pytania czy szczepić czy nie szczepić a także czym jest NOP (niepożądany odczyn poszczepienny);
  • szeroko pojętą edukację dla różnych grup odbiorców celem budowania lub poszerzania ich świadomości nt. profilaktyki szczepionkowej (m. in.: pracownicy jednostek samorządowych, rodzice, pielęgniarki szczepionkowe, lekarze pediatrzy);
  • współpracę z samorządami w zakresie propagowania profilaktyki szczepionkowej jako inwestycji w zdrowie i życie mieszkańców danego samorządu;
  • współpracę z mediami w zakresie propagowania profilaktyki szczepionkowej jako jedynej skutecznej formy zapobiegania chorobom przeciwko którym istnieje skuteczna profilaktyka;
  • gromadzenie we współpracy z uznanymi w Polsce i na świecie autorytetami w dziedzinie wakcynologii, pediatrii, neonatologii, geriatrii i innych, informacji nt. innowacyjności rozwiązań w dziedzinie profilaktyki szczepionkowej i przekazywanie tychże informacji decydentom zaangażowanym w działania na rzecz utrzymania i poprawy zdrowotności społeczeństwa polskiego w tym również decydentom odpowiedzialnym za PSO (kalendarz szczepień w Polsce).

W tej zakładce publikujemy informację o wszelkiej wyżej wymienionej działalności Stowarzyszenia.