4 grudnia 2009 Spotkanie w Senacie RP

4 grudnia 2009 roku prezes Stowarzyszenia „Parasol dla Życia” Sabina Szafraniec wzięła udział w organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Pro Salutem” spotkaniu Seminaryjnym Senackiej Komisji Zdrowia zatytułowanym „Wpływ profilaktyki na zdrowie publiczne w Polsce a perspektywy szczepień ochronnych w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży”.

Podczas spotkania omawiana była między innymi strategia państwa wobec szczepień ochronnych dzieci i młodzieży jako elementu polityki państwa w budowaniu podstaw zdrowia publicznego, sytuacja w zakresie systemu monitorowania danych epidemiologicznych, a także źródeł finansowania oraz opłacalności finansowej szczepień ochronnych w Polsce.